Společný projekt Vojtěcha Sedláčka a NADĚJE

Člověk bez domova potřebuje nejdřív střechu a pomocnou ruku

Chci ho podpořit
O projektu

Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Projekt Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim umožní se znovu nadechnout a pomoci při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.

Každý nově příchozí má šanci ve dvou krocích:

 • 1. Jeden měsíc ubytování zdarma.
 • 2. Druhý měsíc ubytování zdarma pokud je nezbytně nutný.

Projekt je určen těm, kteří:

 • se právě ocitli na ulici nebo projevují aktivní snahu se z ulice dostat,
 • jsou v akutní situaci, kdy by jejich další pobyt na ulici znamenal újmu na životě.

Získání druhého měsíce je na posouzení sociálního pracovníka. Předpokladem je ochota ke spolupráci ze strany klienta. Sociální pracovník se s klientem zařazeným do projektu setká dle potřeby, minimálně jednou týdně. Šanci na opětovné zařazení do projektu mohou mít i klienti po přijetí, kteří na ubytování nenastoupili.

Veškeré získané prostředky dárců jdou na ubytování. Měsíčně aktualizujeme stav přijatých a vydaných prostředků a počet podpořených klientů. Provozní náklady projektu hradí Vojtěch Sedláček a NADĚJE.

Rozvoj projektu

O pozitivní zkušenosti s projektem Nejdřív střecha v Praze projevují zájem v další města. První se připojili Litoměřice, v místním azylovém domě je již ubytována první klientka a dvě rodiny s dětmi. Jednání probíhá s v Jablonci nad Nisou, Liberci, Plzni a Písku. Pomoc mohou využít jak jednotlivci, tak i celé rodiny. Projekt hodláme dále rozšiřovat, například o celodenní bydlení v azylových domech nebo v bytech s podporou sociálního pracovníka.

Neváhejte nás kontaktovat, připojit do projektu Nejdřív střecha i svou sociální službu můžete hned.

Ohlasy médií

Ocenění

První benefiční koncert na podporu projektu

Děkujeme operní pěvkyni Aleně Žákové za iniciování benefičního večera. Vystoupila společně s manželem Milošem Ježilem a jejich přáteli Ivanem Holešovským, Klárou Benedovou a Miloslavem Svobodou. Hudební doprovod zajistili Vítězslav Podrazil a Petr Tvrdek.

Výtěžek z benefičního koncertu byl 7 035 Kč. Všem dárcům moc děkujeme.

Prohlédněte si fotogalerii.

Projekt realizují

#

Patronem a iniciátorem projektu je Vojtěch Sedláček.

#

Ubytování a odbornou podporu zajišťuje NADĚJE.

"Již druhým rokem běží v NADĚJI projekt Nejdřív střecha, který nabízí pomocnou ruku těm, kteří se náhle octnou bez pomoci na ulici. Každý má tak šanci dostat ubytování zdarma a neupadnout hned do bezdomovectví. Dosavadní zkušenost ukazuje, že dokonce většině z nich se podaří postavit se zase na vlastní nohy."

- Vojtěch Sedláček

Čísla a příběhy

Podpoření lidé

Za 20 měsíců fungování projektu jste dali šanci 258 lidem bez domova (222 můžům, 34 ženám, 2 rodinám).

TIP: pro zobrazení příběhu klikněte na bílé postavičky

Martina, 44 let, přišla do denního centra se svým plnoletým synem po dvoudenním přespávání na ulici. O střechu nad hlavou přišli z důvodu domácího násilí, kdy utekli od matčina násilnického přítele. Klientka je sankčně vyřazena z úřadu práce. Ubytovali jsme ji přes projekt Nejdřív střecha v azylovém domě. Zajistila si práci, z azylového domu se odstěhovala, a opět začali bydlet společně se synem. Syn byl v projektu zařazen také.

Počet využitých nocí: 33

Ivana, 60 let, přišla do denního centra ve špatném psychickém stavu. Uvedla, že bydlela na komerční ubytovně, kterou platila částečně z invalidního důchodu a částečně z dlouhodobé brigády. Ta ji před nedávnem skončila a ona se musela vystěhovat. Neměla se na koho obrátit s žádostí o pomoc, protože nemá žádné příbuzné, jen kamarádku, která je v podobně tíživé situaci. Díky projektu Nejdřív střecha mohla zůstat na azylovém domě do té doby, než dostala další invalidní důchod. Pak mohla odejít na ubytovnu.

Počet využitých nocí: 13

Vojtěch, 58 let, přišel požádat o pomoc po dvou týdnech strávených na ulici. Předtím bydlel v podnájmu, který platil z učitelského platu. Po snižování stavu ve škole pracoval jako skladník. Když přišel i o toto zaměstnání, ocitl se bez střechy nad hlavou. Díky projektu Nejdřív střecha mohl začít využívat služeb noclehárny. Společně se sociálními pracovníky si zařídil výměnu propadlého občanského průkazu a zaevidoval se na úřadu práce. Ze získané podpory v nezaměstnanosti si hradil ubytování v azylovém domě, kde mu pomohli najít novou práci.

Počet využitých nocí: 30

Milan, 59 let, přišel do našeho střediska požádat o pomoc. Na ulici se ocitnul poprvé. Jeho sociální situace byla špatná již delší dobu, ale pomáhala mu sestra, u které taky rok a půl bydlel. Ale i ta se dostala do finanční tísně, a tak zůstal bez střechy nad hlavou. Díky podpoře projektu Nejdřív Střecha byl mu zajištěn nocleh. Díky projektu a pomoci sociálních pracovníků vyřídil si doklady a zaevidoval se na úřadu práce. Po konci projektu si dokázal platit ubytování sám a potom přešel do komerční ubytovny.

Počet využitých nocí: 30

Lukáš, 20 let, byl na ulici několik dnů. Měl možnost nastoupit do práce a získat zaměstnaneckou ubytovnu. Do té doby však již neměl peníze na úhradu ubytování. V rámci Nejdřív střechy se do doby nástupu do zaměstnání ubytoval na noclehárně. V daném termínu nastoupil do práce a na ubytovnu zaměstnavatele.

Počet využitých nocí: 11

Martin, 23 let, přišel s tím, že se s ním rozešla přítelkyně kvůli jeho problémům s drogami. Od přítelkyně se odstěhoval a ocitl se na ulici, kde hrozilo, že se jeho problémy s drogami ještě zhorší. Klient se ukázal jako motivovaný se svou situací něco udělat. Dohodl si léčení přes psychologa NADĚJE a byl zařazen do projektu Nejdřív střecha. V době, kdy bydlel na noclehárně, abstinoval. Klient na léčení nastoupil a s přítelkyní se dali znovu dohromady.

Počet využitých nocí: 11

Oldřich, 58 let, přišel ve špatném psychickém stavu. Byl po rozvodu, ztratil dobře placenou práci a v jeho rodině došlo k tragické události. Ocitl se na pokraji zhroucení. Díky psychologické intervenci a okamžitému poskytnutí bydlení se jeho stav stabilizoval. Dokázal si najít příležitostné práce a začal si sám platit ubytování. Později si našel přítelkyni a získal trvalou práci na čerpací stanici. Přestěhoval se do podnájmu a již dále nepotřeboval využívat naše služby.

Počet využitých nocí: 29

Jakub, 21 let, přišel potom, co se pohádal s přítelkyní svého otce. Vzhledem k rodinným problémům opustil dlouhodobé zaměstnání a asi měsíc přespával na ulici. Přes projekt Nejdřív střecha jsme mu nabídli nocleh. Následně si vyřídil sociální dávky a zajistil si jiné bydlení.

Počet využitých nocí: 17

Svatoslav, 53 let, byl propuštěn po deseti letech z výkonu trestu. Potřeboval ihned bydlení, aby se nepropadl zcela na ulici. Nejdříve si hledal práci, ale to se mu z důvodu záznamu v rejstříku trestů nedařilo. Nakonec si vyřídil sociální dávky a odešel na ubytovnu.

Počet využitých nocí: 31

Lumír, 54 let, byl nalezen při nočním terénním programu NADĚJE. Nacházel se ve špatném fyzickém i psychickém stavu. I přes bércové vředy se ho nepodařilo hospitalizovat v nemocnici s odůvodněním, že se nejedná o akutní stav. Byl také bez dokladů a finančních prosředků. Ubytovali jsme ho v azylovém domě, kde se jeho zdravotní stav stabilizoval. Vyřídil si doklady a sociální dávku, ze které si začal hradit ubytování. Následně si našel přivýdělek přes casting u filmu.

Počet využitých nocí: 60

David, 23 let, vyrůstal v dětském domově. Měl problémy s drogami a nevěděl jak dál. Potřeboval ubytování díky špatnému psychickému stavu. Během ubytování si vyřídil občanský průkaz a dávky hmotné nouze. Svou závislost však nezvládl a za vyplacenou dávku si koupil drogy. Dali jsme mu druhou šanci s tím, že bude řešit svou závislost. Dohodl si léčbu, kam také nastoupil. Do doby nástupu na léčbu jsme mu poskytli ubytování.

Počet využitých nocí: 48

Kristýna, 22 let, k nám docházela asi půl roku. Rodina nepřijala jejího staršího přítele a tak skončila na ulici. Když zjistila, že je těhotná, projevila zájem o ubytování. Ubytovali jsme jí v azylovém domě, kde si následně vyřídila sociální dávky. Následně přešla do azylového domu pro matky s dětmi.

Počet využitých nocí: 9

Ivan, 28 let, byl okraden během cesty do Německa, kde měl slíbenou práci. Nic podobného dříve nezažil, za svou situaci se styděl a do Německa již nepokračoval. Během pobytu v noclehárně začal spolupracovat s JOB klubem. Našel si příležitostné práce a později trvalý pracovní poměr mimo Prahu.

Počet využitých nocí: 28

Petr, 36 let, pracoval 11 let jako popelář. Po rozvodu skončil na ulici, kde strávil dva měsíce. Ztratil občanský průkaz a posléze přišel i o práci. Během pobytu na noclehárně si vyřídil nový občanský průkaz a začal hledat zaměstnání. Nejdříve se mu podařilo najít příležitostné práce, následně pak hlavní pracovní poměr. Přestal využívat naše služby a odešel bydlet na komerční ubytovnu.

Počet využitých nocí: 30

David, 22 let, byl na ulici dva dny. Odjel od své rodiny ze Slovenska, protože měl v Praze domluvenou práci. Při příjezdu zjistil, že dohodnutá práce již neplatí. Během pobytu u nás nalezl novou práci a přestěhoval se ke svému kamarádovi.

Počet využitých nocí: 7

Pavol, 23 let, vyrůstal na Slovensku v dětském domově. Přijel do Prahy, kde byl okraden o všechny prostředky a ocitl se bez střechy nad hlavou. Kontaktoval nás po dvou dnech přespávání na ulici. Během pobytu u nás se spojil s ředitelem dětského domova, kde vyrůstal. Ten mu zajistil úhradu cesty zpět na Slovensko, kde má další možnosti pomoci.

Počet využitých nocí: 6

Petr, 30 let, se dostal na ulici po rozchodu s přítelkyní a ztrátě zaměstnání. Měl také problémy s alkoholem, ale cítil se velmi motivovaně a odhodlaně situaci řešit a něco změnit. Petr si během projektu našel práci u úklidové firmy, prozatím jenom brigádně. Poté si našel práci na hlavní pracovní poměr u stavební firmy, kterou ihned přijal. S Petrem jsme pracovali na vyřízení splácení alimentů na dceru. Po skončení podpory z projektu Nejdřív střecha ještě chvíli zůstal na noclehárně a sám si ji platil. Po nějaké době měl alkoholovou recidívu, ze které se rychle dostal, a nyní má práci v Kauflandu a bydlí v podnájmu.

Počet využitých nocí: 22

Robin, 20 let, se rozhodl po neshodách s matkou odejít do Prahy, kde si chtěl najít práci. Se svým handicapem však není v lehké situaci. Přišel o doklad totožnosti a debetní kartu k účtu, na který mu je poukazován důchod. Využil možnosti přespávání na noclehárně a řešení své situace. Poté co si požádal o vystavení nových dokladů. Nyní vyuyužívá služeb azylového domu.

Počet využitých nocí: 25

<Roman, 48 let, přišel do NADĚJE požádat o pomoc. Bydlel s přítelkyní na komerční ubytovně, ale oba přišli o práci a ocitli se na ulici. Roman byl zařazen do projektu Nejdřív Střecha a byl ubytován na noclehárně. Romanovu situaci jsme řešili se sociální kurátorkou na Praze 3, která mu pomohla urychlit vyřízení evidence na úřadě práce. Romanovi jsme předali veškeré možné kontakty na pracovní agentury nabídky práce, zajistili společně výměnu propadlého občanského průkazu, vyřízení výpisu z rejstříku trestů a potravinářského průkazu. Roman si již po 14 dnech našel brigádu ve skladu a poté dostal nabídku od vedoucího na práci na hlavní pracovní poměr. Roman nyní bydlí na azylovém domě, má práci a řeší problémy se zadlužením, které má z minulosti.

Počet využitých nocí: 30

<Vladimír, 20 let, kvůli špatným vztahům s rodinou opustil své rodné město v období před vánočními svátky a odjel do Prahy za prací, zde však neměl štěstí a byl okraden o doklady, peníze i mobilní telefon. Do centra přišel po týdni spaní na ulici ve velmi špatném počasí v prosinci, kdy již i mrzlo. Do centra ho přivedli jiní mladí lidé bez domova, kteří viděli člověka ve špatném stavu a zeptali se ho, zda zná naše centrum a služby, které poskytujeme. Panu V. po příchodu do našeho centra byla poskytnuta strava a ošacení a nabídnuta pomoc se získáním dokladů – jelikož přišel zrovna kolem svátků, bylo vyřízení RL a OP problematičtější. Díky tomu pan V. strávil pod projektem Nejdřív střecha, téměř dva měsíce, což mu pomohlo se stabilizovat a řešit svou situaci – v lednu získal potřebné doklady a nalezl zaměstnání s ubytováním.

Počet využitých nocí: 55

<Tomáš, 21 let, společně se svým kamarádem Liborem (19 let) byli propuštěni z ústavní výchovy. Svůj život jako mladiství strávili povětšinou po dětských domovech, k rodinám se pánové vracet nemohli, jelikož je téměř neznali. Z Ostravy přicestovali do Prahy za prací, kterou se jim však bez zázemí nepodařilo najít, oba pánové navíc měli v Ostravě závazky (domluveného lékaře, návštěvu na ÚP) – vyhledali proto naše denní centrum, kam přišli vyčerpaní a unavení po několika dnech spaní venku, kdy neměli na řešení své situace ani sílu ani náladu. Zde získali stravu, sprcu a ubytovali se pod projektem Nejdřív střecha, pod kterým strávili na naší noclehárně jednu noc, poté se jim podařilo získat zpáteční lístky do Ostravy, aby si mohli zařídit potřebné záležitosti. Oba pánové jsou tak příkladem toho, že i jedna noc může pomoci se vzchopit a usnadnit řešení problematické situace.

Počet využitých nocí: 1

Finance

Již jste pomohli částkou 558 722 Kč.

Zbývající prostředky pomohou 266 lidem bez domova.

Uhrazeno za bydlení: 293 020 Kč
Ještě je k dispozici: 265 702 Kč
 • Již 1000 korun může pomoci vyřešit situaci člověka, který se právě ocitl na ulici.
 • Již 21 dní střechy nad hlavou může pomoci vyřešit akutní krizovou situaci člověka, který právě ztratil domov.
 • 56 % lidí bez domova, kteří se zapojili do projektu, dokázali svou situaci zlepšit.
Již přispěli

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA STŘECHU PRO LIDI BEZ DOMOVA.

Aktualizováno ke dni 30. 4. 2016.


 • DAR NAD 100.001 Kč

 • Vojtěch Sedláček - Obslužná spol. s r.o.

 • DAR 50.001 - 100.000 Kč

 • DAR 20.001 - 50.000 Kč

 • Manželé Kateřina a Tomáš Kühnlovi a jejich svatební hosté
 • LN Consulting s.r.o.
 • Hana Volná

 • DAR 10.001 - 20.000 Kč

 • Anaon, veřejně prospěšný spolek
 • HELENA LUKAS FOTO, s.r.o.
 • Stanislav Střeštík
 • Marek Vašín

 • DAR 5.001 - 10.000 Kč

 • Agentura ProVás s.r.o.
 • J. B.
 • Ekokoza.cz
 • ENVItech Bohemia s.r.o.
 • René Hradecký
 • Fabio Melloni
 • Jakub Plášil
 • Vlasta Plocková
 • Kateřina Trlifajová
 • Jan Nesnídal

 • DAR 2.001 - 5.000 Kč

 • Daniela a Pavel Beer
 • Jiří Buček
 • Clearstream Operations Prague s.r.o.
 • Aleš Crha
 • Josef Dolejš
 • Diana Duffeková
 • Jiří Hanuš
 • Holcovi
 • IMT Technologies & Solutions s.r.o.
 • Petr Karas
 • Jan Koucký
 • Tomáš Kozelek
 • Jiří Kozelka
 • Petr Maj
 • Petr Melničuk
 • Jiří Mesicki
 • Nástrojárna Ivan SOKOL
 • Jiří Nebeský
 • Helena a Jarik Nešetřilovi
 • Karel a Klára Novotných
 • Jan Pánek
 • Jan Pavel
 • Nela Pavlíková
 • Vít Rada
 • Jan Selinger
 • Markéta Schwarzová
 • Jan Sokol
 • Marie Šlancarová
 • Lucie Šmídová
 • Natalie Valtová
 • Jan Vondrák

 • DAR 1.001 - 2.000 Kč

 • Václav Balous
 • Petr Bříza
 • GASTRO STEN s.r.o.
 • Jakub Hadraba
 • Lenka Kerelová
 • Luděk Knorr
 • Lenka Kotuláková
 • Šimon Krmenčík
 • Martin Kubík
 • Jan Marian
 • Patrik Sainer
 • Marek Skotnica
 • Veronika Sokolová
 • Jana Svobodová
 • USU Software, s.r.o.

 • DAR DO 1.000 Kč

 • Jan Aksamít
 • Dagmar Andresová
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR
 • Jan Babický
 • Tomáš Daněk
 • Michal Doležal
 • Marie Dymičová
 • J. F.
 • Anna Havelková
 • Marie Holíková
 • Ludmila Horáčková
 • Miroslav Hrabal
 • Tzveta Kambourová
 • Nikola Karasová
 • Jan Karkoš
 • Kateřina Kerelová
 • Petr Klika
 • Marcela Kottová
 • Guillaume Lahournat
 • Josef a Vladislava Machovi
 • Stanislava Mohwaldová
 • Martina Němcová
 • Tomáš Opočenský
 • Michaela Ouřecká
 • Lubomír Pařil
 • Radomír Pastrňák
 • Martina Patrmanová
 • Marie Pavlásková
 • Jarmila Plocková
 • Luisa Robovská
 • David Rozumek
 • Johana Sedláčková
 • Gabriel Sedlák
 • Máchová Scharffová
 • Jitka Sinkulová
 • Adriana Skřivánková
 • David Slačálek
 • Eva Sloncová
 • Karel Svoboda
 • Jiřina Šiklová
 • Miloslava Šimčáková
 • Lucie Valoušková
 • Jan Vaněk
 • Ivan Veis
 • Hana a Jiří Verzichovi
 • Adam Weiss
Chci darovat

Přispět můžete i přes účet NADĚJE v Praze číslo 8002-0316012163/0300, var. symbol 201405

PAYMENTS FROM ABROAD:
Partner Name: NADĚJE, projekt Nejdřív střecha
IBAN: CZ34 0300 0080 0203 1601 2163, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, Variable Symbol (Reference Number): 201405
BANK: CSOB, a.s. (Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.), BANK ADRESS: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Hodnotu daru si podle zákona můžete odečíst od základu daně z příjmu, když úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč od fyzické osoby nebo 2000 Kč od právnické osoby. Potvrzení o výši daru Vám ráda vystaví Eva Krůtová, email: podpora.praha@nadeje.cz

Chci vědět více

Komu pomůžete

Lidem, kteří se právě ocitli na ulici bez zázemí a bez práce a potřebují se rychle odrazit ze dna, těm, kteří se rozhodli bojovat se ztrátou domova a jsou motivovaní začít znovu, nebo lidem, kteří jsou v akutní situaci, kdy by jejich další pobyt na ulici znamenal újmu na životě.

Co konkrétně podpoříte

Ze získaných prostředků uhradíme až první dva měsíce ubytování lidem bez domova, kteří tak dostanou možnost zorientovat se ve své situaci a začít ji řešit. Ubytování získají v noclehárnách (nabízejí pouze přenocování)) nebo azylových domech (nabízejí clodenní pobyt). Postupně bychom chtěli poskytovat především celodenní bydlení v azylových domech nebo bytech s podporou sociálního pracovníka. Součástí zařazení do projektu je i intenzivní odborné sociální a psychologické poradenství.

Proč by to mělo pomoci

Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Proto je důležité, aby doba života na ulici byla co nejkratší. Projekt Nejdřív střecha nabídne lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, pomocnou ruku a umožní jim tak získat čas na zorientování se ve své situaci, vyřízení potřebných dokumentů, nalezení práce apod. Záleží však na nich, zda nabízenou pomoc přijmou.

Co to přinese konkrétnímu člověku bez domova

Stabilitu, čas, prostor a především šanci na návrat k běžnému životu před úplným propadem do života na ulici.

Jak vypočítáváme částku, která může pomoci jednomu klientovi

Klienti zapojení v projektu získají přenocování v noclehárně nebo celodenní ubytování v azylovém domě. Záleží na jejich aktuální situaci a dostupnosti volných míst. V případě, že nemá klient zdravotní omezení či nepracuje v noci, preferujeme noclehárnu. Cena za přespání v noclehárně je asi čtyřikrát levnější než cena za bydlení v azylovém domě. Přibližně 85 % klientů projektu přespává v noclehárně. Cenu 1000 Kč, která může pomoci jednomu klientovi, vychází z výpočtu částky za průměrně poskytnuté noci u úspěšných klientů. Klienti, kterým projekt nejvíce pomohl, potřebovali k řešení své situace v průměru 21 dní.

Jak mohu projekt podpořit

Projet můžete podpořit zasláním finančních prostředků na účet NADĚJE s uvedením variabilního symbolu, který jsme pro účel projektu vyčlenili. Veškeré prostředky půjdou přímo na úhradu pobytu konkrétních klientů.

Kontakt
Kontakt

NADĚJE
K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Telefon: +420 222 521 110
IČO: 00570931
Web: www.nadeje.cz

Jan Kadlec
oblastní ředitel NADĚJE v Praze
Telefon: +420 604 233 533
Email: j.kadlec@nadeje.cz

Vojtěch Sedláček
patron a iniciátor projektu
Telefon: +420 608 971 236
Email: provas@volny.cz

Realizace webu: Invisible.cz